Overview

English: FMI has long experience within intelligent traffic research in Arctic conditions. Energy-efficient and low-carbon solutions have not yet been in the focus of intelligent traffic research. In this project FMI will study such kind of energy-efficient methodologies in Arctic traffic environment. Within the Sod5G-test track in Sodankylä airport these energy-efficient methods are defined and developed. The methods are tailored into the test track practical environment, but obviously the methods are to be transformable to real-life traffic environment as well. The methods are brought into practical pilot systems as well, whenever the existing test track infrastructure allows this. The project generates a state-of-the-art report of available and applicable methods for improving energy efficiency and ecology of arctic traffic environment. Solutions are piloted in the Sod5G-environment, if enabled by the existing infrastructure. Piloted solutions are tested and reported as part of the state-of-the-art report.

Suomeksi: Ilmatieteen laitoksella on pitkä kokemus älyliikenteen tutkimushankkeista arktisissa sääolosuhteissa. Energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen ei tähänastisissa hankkeissa ole kiinnitetty huomiota. Tässä hankkeessa selvitetään Arktisen liikenneympäristön energiatehokkaita menetelmiä Ilmatieteen laitoksen toimesta. Lapin Arktiseen liikenneympäristöön kartoitetaan energiatehokkaampia toimintamalleja ja menetelmiä, ja hankkeen tuloksena syntyy selvitysraportti käytettävissä/sovellettavissa olevista arktisen liikenteen energiatehokkuutta parantavista menetelmistä, Osa näistä menetelmistä toteutetaan konkreettisina pilottiskenaarioina Sodankylän lentoaseman Sod5G-ajoneuvotestausalueelle erityisesti tieinfrastruktuurin valvontaan, ylläpitoon ja huoltoon. Autonomiset dronella ja miniatyyriajoneuvolla toteutettavat valvonta- ja havaintoproseduurit ovat lähtökohtaisesti avainasemassa, mutta myös muita menetelmiä kartoitetaan. Näitä menetelmiä otetaan myös käyttöön olemassa olevan instrumentaation puitteissa. Vaikka menetelmät ja ratkaisut on tutkittu lähtökohtaisesti testiympäristön näkökulmasta, niiden täytyy olla myös siirrettävissä suoraan todelliseen liikenneympäristöön arktisissa sääolosuhteissa. Olemassa olevan instrumentaation puitteissa menetelmiä testataan myös käytännössä, ja otetaan käyttöön niin testirataympäristössä kuin myös operatiivisen liikenteen testijärjestelmässä. Hankkeen tuloksena syntyy selvitysraportti käytettävissä/sovellettavissa olevista arktisen liikenteen energiatehokkuutta parantavista menetelmistä. Osa menetelmistä toteutetaan Sod5G-testiympäristön yhteyteen sekä operatiivisen liikenteen testiympäristöön, sikäli kun se on olemassa olevan instrumentaation puitteissa mahdollista. Toteutettuja menetelmiä myös testataan ja tulokset raportoidaan osana selvitystä.